Kiedy, jesienią 1942 r., powstała wspólna orga...

  • TAK
  • Kiedy, jesienią 1942 r., powstała wspólna organizacja bojowa z PPR-owców, szomrowców (członkowie Ha-Szomer Ha-Cair) i bundowców, Bronisław Jaworski został komendantem plutonu PPR-owskiego. Pluton działał głównie na Lesznie, na terenie szopu Schultza, ale także na Karmelickiej i Smoczej. Mieli tylko dwa pistolety i jeden granat, za to każdy miał żarówki wypełnione kwasem lub płynem wybuchowym. Pomimo tego wzięli udział w pierwszej poważniejszej akcji w styczniu 1943 r. Jeden z bojowców, Mietek Goldsztajn, rzucił jedyny granat z balkonu. Zginęło wielu bojowców, między innymi zginął wtedy Beniamin Lejbgot, kierownik prac partyjnych i Esta mieszkająca na Prostej.

  • styczeń 1943 r.
  • wysiedlenie
  • działacze, konspiracja