Jan Wyżaj ucieka z obozu pracy w Łucku dzięki...

 • NIE
 • Jan Wyżaj ucieka z obozu pracy w Łucku dzięki wsparciu przyjaciółki rodziny, pani Jaworskiej, która przemyca mu kosztowności w paczce z jedzeniem i przekazuje list do znajomego w Warszawie, Gabriela Dokalskiego. Jan ucieka z obozu, dostaje się do Warszawy i przekazuje list inżynierowi Dokalskiemu, który przyjmuje go serdecznie i zatrudnia w swoim warsztacie. Wystawia mu zaświadczenie, głoszące, że chłopak nazywa się Jan Dokalski. Na tej podstawie pomaga mu załatwić kenkartę.

 • 1943-00-00
 • powstanie w getcie
 • administracyjne, działania Polaków, pomoc, praca, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, inna pomoc, pomoc indywidualna , pomoc rzeczowa, praca, z papierami aryjskimi, znajomi
 • Str. 1, 7
 • Powiązani ludzie:

  • Jaworska Nieznane

   Przyjaciółka rodziny Wyżajów z Łucka. Jan Wyżaj i jego ojciec Mateusz mieszkają u niej, po spaleniu przez Niemców ic...

  • Wyżaj Jan

   Syn Mateusza i Heleny z Kowalskich. Pracuje z ojcem na kolei. Do 1942 ukrywają żydowskie pochodzenie; zostają zadenu...

  • Dokalski Gabriel

   Inżynier architekt, przed 1939 pracuje w Zarządzie Miejskim. W 1943przyjmuje do pracy w swoim warsztacie Jana Wyżaja...

  Powiązane miejsca:

  • Nieznana

   Jan Wyżaj dociera z Łucka do Warszawy; pomaga mu Gabriel Dokalski.