Irena Łukasiewicz-Piszczek, razem z matką kupi...

  • NIE
  • Irena Łukasiewicz-Piszczek, razem z matką kupiły częściowo zrujnowane mieszkanie na Muranowskiej 14. Ich sąsiadami byli państwo Grodzcy. Pani Grodzka wciągnęła Irenę do pomocy w przerzucaniu do getta worków z chlebem. Irena dostawała pieniądze na chleb. Irena miała jeszcze dokumenty z, nieistniejącej już, fabryki Kurta Relicha i na tej podstawie wchodziła do getta i nosiła żywność rodzinie.

  • 1942-00-00
  • 1944-00-00
  • powstanie w getcie, powstanie warszawskie, wysiedlenie
  • mieszkaniowe