Irena Łukasiewicz-Piszczek pracowała w prywatn...

  • NIE
  • Irena Łukasiewicz-Piszczek pracowała w prywatnej bibliotece barona Warszcza na Muranowskiej aż do powstania warszawskiego.

  • powstanie w getcie, powstanie warszawskie, wysiedlenie
  • praca