Fałszywe papiery dostarczył Chaskielewiczom Bo...

 • NIE
 • Fałszywe papiery dostarczył Chaskielewiczom Bogusław, za niewielką opłatą; rodzice mieli kenkarty jako małżeństwo, a Stefan na inne nazwisko jako kawaler, laborant fotograficzny

 • pierwsza poł.43
 • pierwsza poł.43
 • administracyjne, działania Polaków
 • z papierami aryjskimi
 • 33
 • Powiązani ludzie:

  • Chaskielewicz Stefan

   matura w Gimnazujm Zgromadzenia Kupców w Warszawie, studia wyższe w Belgii, kurs techiki fotografii graficznej w Wie...

  • Chaskielewicz Nieznane

   matka autora, 7 września 42 Stefan wpisał matkę nielegalnie na listę piekarzy i tak uratował ją przed wywiezieniem,...

  • Chaskielewicz ojciec Nieznane

   przed wojną był szefem przedstawicielstwa na Polskę i Gdańsk belgijskich zakładów przemysłu fotochemicznego GEVAERT,...

  • Nieznane Bogusław

   oficer AK, współwłaściciel firmy fotograficznej wysyłającej akwizytorów po zamówienia na portrety fot., ukrywał Chas...