Chaskielewiczowie zwrócili się do Stanisława B...

 • NIE
 • Chaskielewiczowie zwrócili się do Stanisława B. z propozycją sprzedaży nieruchomości przy Orlej. Stanisław zawiadomił ich, że jest skłony pożyczyć im pieniądze na utrzymanie do czasu wyzwolenia, bez formalnego zobowiązania sprzedaży, ale do spłacenia po wojnie w dolarach .

 • początek maja 44
 • początek maja 44
 • działania Polaków, gospodarcze
 • handel
 • 61
 • Powiązani ludzie:

  • Chaskielewicz Stefan

   matura w Gimnazujm Zgromadzenia Kupców w Warszawie, studia wyższe w Belgii, kurs techiki fotografii graficznej w Wie...

  • Chaskielewicz ojciec Nieznane

   przed wojną był szefem przedstawicielstwa na Polskę i Gdańsk belgijskich zakładów przemysłu fotochemicznego GEVAERT,...

  • Chaskielewicz Nieznane

   matka autora, 7 września 42 Stefan wpisał matkę nielegalnie na listę piekarzy i tak uratował ją przed wywiezieniem,...

  • B Stanisław

   do wojny był urzędnikiem w Min.Spraw Wojskowych. Interesował się fotografią i kiedy w końcu 39 r.były likwidowane fi...

  Powiązane miejsca:

  • Orla

   połowa nieruchomości należy do Chaskielewiczów, w maju 44 zawierają umowę o sprzedaż ze Stanisławem B.