06.09.1942 r., o godz. 10-tej, na selekcję na...

 • TAK
 • 06.09.1942 r., o godz. 10-tej, na selekcję na Wołyńskiej spędzono mieszkańców bloku policyjnego w getcie. Był tam Julian Lewinson, Alicja Lewinson z córkami Janką i Zosią. Całą noc i dzień przesiedziały w brudnym mieszkaniu. Potem zaczęła się selekcja. Julian i Alina mieli numerki życia. Wszyscy wyszli, Janka i Zosia zostały same w mieszkaniu. Bardzo się bały, że matka nie wróci. Postanowiły zabić się jeśli matka nie wróci. Znalazły butelkę denaturatu i dwa kubki. Matka wróciła. Trzeba było jeszcze wyjść z placu. Ustawiano się piątkami. Dziewczyny stanęły w kolumnie, bez numerków. Jakaś kobieta chciała zgłosić Niemcom, że są bez numerków. Ale została ukarana za to, że krzyczała.

 • 1942-09-06
 • 1942-09-07
 • wysiedlenie
 • działania Niemców
 • selekcja, wokół autora, wysiedlenie
 • Powiązani ludzie:

  • Bauman Janina (Zagrożenie)

   Córka Szymona Lewinsona, lekarza urologa, i Aliny z domu Fryszman. Miała młodszą siostrę Zosię, Rodzina była zasymil...

  • Lewinson Zofia (Zagrożenie)

   Córka Szymona Lewinsona, lekarza urologa, i Aliny z domu Fryszman. Miała starszą siostrę Janinę. Rodzina była zasymi...

  • Lewinson Alina (Zagrożenie)

   Córka Aleksandra Fryszmana (lekarza urologa) i Wiery z domu Weinstein. Wyszła za mąż za Szymona Lewinsona, lekarza u...

  • Lewinson Julian (Zagrożenie)

   Syn Wiery z domu Weinstein, brat Szymona i Józefa, lekarz rentgenolog. W getcie pracował jako lekarz w Gminie lub w...

  Powiązane miejsca:

  • Wołyńska

   Na Wołyńskiej była selekcja, w której wzięli udział mieszkańcy bloku policyjnego.