Imię: Nieznane Nazwisko: [ojciec kapucyn]

 • NIE
 • Mężczyzna
 • [ojciec kapucyn]
 • Z Warszawy
 • Polak
 • Ksiądz, chrzcił Jurka Adina i potem pomógł umieścić go w Świdrze w zakładzie Antoniego. Ręczył za chłopca i często go tam odwiedzał.

 • działania Polaków, pomoc
 • dzieci, klasztor/kościół, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna
 • W relacji Marii Pyjek jest opisany jako "ojciec kapucyn".

 • Relacja Marii Pyjek w „Ten jest z ojczyzny mojej”.
  Relacja Jurka Adina 301-3695

 • 572-575