Imię: Nieznane Nazwisko: Zawadzka (?)

 • NIE
 • Kobieta
 • Zawadzka (?)
 • Tak
 • Z Warszawy
 • Otwock, Świder
 • Żyd
 • Córka Łucji Lind-Zawadzkiej. Od kwietnia do października 1942 r. przechowywała się z matką, jej bratem (lub z ojcem) i babcią w Świdrze, dzięki pomocy Stefana Słonimskiego.

 • wysiedlenie
 • mieszkaniowe, pomoc
 • pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa
 • Oświadczenie złożone przez Łucję Lind-Zawadzką oraz protokół przesłuchania świadka Łucji Zawadzkiej w sprawie przeciwko Stefanowi i Łucji Słonimskim.

 • s. 36, 39-40.