Imię: Jan Nazwisko: Wyżaj

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Jan
 • Wyżaj
 • 1921-01-21
 • Łuck
 • Tak
 • Spoza Warszawy
 • Łuck
 • Warszawa
 • Żyd
 • inna, na powierzchni
 • donos/denuncjacja, inne zagrożenie, rozpoznanie
 • Syn Mateusza i Heleny z Kowalskich. Pracuje z ojcem na kolei. Do 1942 ukrywają żydowskie pochodzenie; zostają zadenuncjowani przez Ukraińców i aresztowani. Niemcy zabijają Mateusza Wyżaja, a Jana umieszczają w obozie pracy. Zimą 1942/1943 przekupiona brygada kolejowa wywozi Jana do Kowla, stamtąd przedostaje się do Lublina i do Warszawy. Znajduje pracę w warsztacie inżyniera Gabriela Dokalskiego, który poświadcza jego aryjskie pochodzenie i pomaga mu wyrobić kenkartę.

 • powstanie w getcie
 • administracyjne, donos, działania Niemców, działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc, praca, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, gestapo/żandarmeria, gospodarze, inna pomoc, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc jednorazowa, pomoc lokalowa, pomoc rzeczowa, poza Warszawą, praca, z papierami aryjskimi, znajomi
 • Str. 1, 7