Imię: Dawid Nazwisko: Wilner

  • NIE
  • Mężczyzna
  • Dawid
  • Wilner
  • Nie
  • Ukrywał się z bratem Jerzym. Po stronie aryjskiej pomagała im Józefa Kwiatkowska. Zginął z bratem na ulicy po wybuchu bomby.

  • pomoc, śmierć