Imię: Nieznane Nazwisko: Uswatow

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Uswatow
  • Tak
  • Z Warszawy
  • Żyd
  • należał do ŻZW, po wojnie pracował w PAPie

  • powstanie w getcie, w getcie
  • działacze, konspiracja, Żydzi
  • Frydman - Mirski, Bronisław; relacja 301-5006