Imię: Nieznane Nazwisko: Śmiechowski

  • TAK
  • Kobieta
  • Śmiechowski
  • szewc z Przejazdu, obecnie Leszno 4 m. 19

  • rzemieślnicy
  • nr 76/3,88/89 s. 6og