Imię: Artur Nazwisko: Śliwiński

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Artur
  • Śliwiński
  • polityk, były premier w okresie przedwojennym, zasiadał w tzw. Komitecie Pomocy przy prezydencie miasta (marzec 1940) [Miejski Komitet Samopomocy Społecznej]

  • działacze, Polacy
  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • 91, 110