Imię: Wacław Nazwisko: Śledziewski

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Wacław
  • Śledziewski
  • autor relacji 301-5966, pracował w Inspekcji Sieci Wodociągów Kanalizacji, często pracował w getcie warszawskim, przed powstaniem dostarczał broń i żywność do getta, miał stały kontakt z działaczami podziemia w getcie i po stronie aryjskiej, wyprowadził dwukrotnie powstańców z getta kanałami na stronę aryjską po wojnie w Warszawie

  • Polacy
  • Śledziewski, Wacław; relacja 301-5966