Imię: Hersz Lejb Nazwisko: Śnieg

Zamieszkały przy ulicy Bonifraterskiej 8/29. Zalegał z płatnościami za gaz za okres do 1941-05-15, według stanu na d...

  • Wariant nazwiska: Snieg

Imię: Adam Nazwisko: Świąder

Od 1943 roku ukrywał i pomagał wielu Żydom, którzy uciekli z Getta. W czasie powstania przekazywał do Getta broń i a...

  • Wariant nazwiska: Śniader

Imię: Jan Nazwisko: Ślaski

Jan Ślaski, właściciel sklepu przy Pl. Bankowym 1. Udziela w nagłych wypadkach schronienia w swoim mieszkaniu kilkun...

  • Wariant nazwiska: Śląski