Imię: Jadwiga Nazwisko: Szymańska

  • NIE
  • Kobieta
  • Jadwiga
  • Szymańska
  • Tak
  • Z Warszawy
  • Warszawa ul. nieznana
  • Żyd
  • Po stronie aryjskiej pomagała jej Józefa Kwiatkowska. Po wojnie Warszawa ul. Św. Augusta38.

  • działania Polaków, pomoc