Imię: czteroosobowa rodzina [Kaufman Kazimierz, Ella, Marek, Jerzy] Nazwisko: Szapiro

 • NIE
 • Mężczyzna
 • czteroosobowa rodzina [Kaufman Kazimierz, Ella, Marek, Jerzy]
 • Szapiro
 • Tak
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Senatorska 24
 • getto warszawskie; Wawer ul. Halicka
 • Żyd
 • piwnica
 • pieniądze
 • donos/denuncjacja
 • Czteroosobowa rodzina Szapiro, która ukrywała się od jesieni 1942 r. do 11.09.1944 r. w piwnicy domu Janiny i Stefana w Wawrze. (patrz relacja USHM RG-50.488.0172 Jerzy Szapiro)

 • powstanie w getcie, powstanie warszawskie, wysiedlenie
 • działania Polaków, pomoc
 • inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc lokalowa, poza Warszawą, znajomi
 • W "Księdze Sprawiedliwych" Michała Grynberga (str. 405-406) brak dokładniejszych wiadomości o rodzinie Szapiro. Dane o Kaufmanie Kazimierzu, Elli, Marku i Jerzym Szapiro - w bazie na podstawie relacji Jerzego Szapiro.