Imię: Erwin Nazwisko: Supinger

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Erwin
  • Supinger
  • starszy radca Stadtpräsidenta nadzorujący miejski Wydział Techniczny (sprawy budownictwa, czystości, utrzymania porządku na ulicach itp.)

  • Niemcy, urzędnicy
  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • 87