Imię: Stanisław Nazwisko: Strójwąs

  • NIE
  • Mężczyzna
  • Stanisław
  • Strójwąs
  • Polak
  • Przesyłał rodzinie Grynsztajnów żywność do getta. Był inżynierem. Łożył na utrzymanie Marka Balina, gdy ten ukrywał się po aryjskiej stronie.

  • powstanie w getcie, powstanie warszawskie, w getcie
  • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc
  • pomoc długotrwała, pomoc finansowa, pomoc indywidualna
  • s. 12, 169