Imię: Nieznane Nazwisko: Stokhamer

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Stokhamer
  • 14-04-43 załatwia w szopie szczotkarzy pieniądze na akcję pesachową

  • religia
  • Efrosrelacja 301-2816