Imię: Benjamin Nazwisko: Srebo

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Benjamin
 • Srebo
 • Z Warszawy
 • Stare Miasto
 • ul. Bonifraterska 3
 • Żyd
 • Benjamin Srebo pod koniec czerwca 1940 roku oferuje lekarzowi 200 zł za pominięcie jego mieszkania podczas dezynfekcji domu (co najmniej dwukrotnie). W marcu 1941 roku jest skazany na 6 miesięcy więzienia za przekupstwo urzędnika.

 • przed gettem
 • administracyjne, mieszkaniowe, życie prywatne/życie codzienne
 • choroby, medyczne