Imię: Henryka Nazwisko: Sokołów-Merszewiczowa

  • NIE
  • Kobieta
  • Henryka
  • Sokołów-Merszewiczowa
  • nieznane
  • Brak informacji
  • Żyd
  • W czasie okupacji korzystała z pomocy Tekli Nowickiej-Grzyb i jej męża Mieczysława.

  • działania Polaków, pomoc
  • inna pomoc