Imię: Stanisław Nazwisko: Sokoł

  • NIE
  • Mężczyzna
  • Stanisław
  • Sokoł
  • Nalewki blisko pl. Muranowskiego
  • Żyd
  • Członek ŻOB-u. Od połowy 1942 r. wychodził z getta do pracy z placówką do fabryki *Avia* na Pragę. W fabryce poznał Hipolita Ropelewskiego, frezera. Poprosił go o zakup broni. Ropelewski, przy pomocy członka PPR-u, Jastrzębskiego, dostarczył mu browlinga po trzech miesiącach. Ponieważ Żydzi byli rewidowani przy wyjściu z fabryki, Ropelewski przekazał mu broń na ulicy, w drodze do getta. Na początku 1943 r. poprosił Ropelewskiego o wzięcie na wychowanie dziesięciomiesięcznej dziewczynki z getta.

  • działania Polaków, pomoc, praca
  • konspiracja żydowska