Imię: Hanna Nazwisko: Sigalin

 • TAK
 • Kobieta
 • Hanna
 • Sigalin
 • Zielińska
 • Z Warszawy
 • Żyd
 • Wyprowadzona z getta warszawskiego z córką Krysią, ukrywane przez Sylwię Rzeczycką w Warszawie. Sylwia wyrobiła im dokumenty na nazwisko Zielińskich. Później p. Sigalinowa przeniosła się do Choszczówki, gdzie znalazła pracę.

 • wokół autora
 • krótka wzmianka w relacji nr 301-5987

 • Relacja Sylwii Rzeczyckiej w książce "Ten jest z ojczyzny mojej”.

 • s. 312-315