Imię: Ryszard Nazwisko: Suski

Dowódca młodzieżowego oddziału Milicji Ludowej RPPS dla terenu Warszawy. Czuwał nad punktem kontaktowym organizacji,...

  • Wariant nazwiska: ps. Żarłok

Imię: Nieznane Nazwisko: Solnik

Lekarz stomatolog Solnik, z Gdyni. We wrześniu 1944 był komendantem punktu sanitarnego i szpitala polowego przy ul....

  • Wariant nazwiska: Wróblewski, Zieliński