Imię: Zofia Nazwisko: Stefańska

Brała udział w akcji pomocy Żydom. Jesienią 1942 r., Zofia z mężem Tadeuszem przywieźli z getta łomżyńskiego do Wars...

  • Z domu: nieznane

Imię: Janek Nazwisko: Schutz

Syn Ewy Schutz. Mieszkał z rodzicami we Lwowie. W 1942 r., prawdopodobnie wiosną, uciekł z matką do Warszawy. Posług...

  • Wariant nazwiska: Sarnecki

Imię: Ewa Nazwisko: Schutz

Mieszkała z rodziną we Lwowie. W 1942 r., prawdopodobnie wiosną, uciekła z synem Jankiem do Warszawy. Posługiwała si...

  • Z domu: nieznane
  • Wariant nazwiska: Ewa Sarnecka