Imię: J. Nazwisko: Szalman

Doktor. Inspektor Sekcji Kontroli ŻSS. Dokonał lustracji w Internacie Centosu Dzielna 67 - 15 marca 42r, w Internaci...

Imię: Sz. Nazwisko: Szamet

Osoba upoważniona do przeprowadzenia akcji rozdzielczej opału na poszczególne Komitety Domowe. Był członkiem Komisji...