Imię: Nieznane Nazwisko: Ruszczewski

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Ruszczewski
 • Brak informacji
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Polak
 • wyższe
 • na powierzchni
 • Inżynier, organizuje w getcie warsztat obróbki drewna. Pod osłoną pracy w warsztacie przemyca żywność, wspiera Żydów. Marek Rudnicki kilka razy w tygodniu odwiedza warsztat Ruszczewskiego, bliskiego przyjaciela jego ojca, znajduje wsparcie ludzi, którzy przeżywają razem z nim śmierć bliskich; na ogół dostaje też trochę kawy, masła, chleba od inżyniera Ruszczewskiego. Razem z inżynierem w warsztacie bywa Ukrainiec, niejaki Kciuk, który wstąpił do NSDAP, żeby pomagać Żydom.

 • w getcie, wysiedlenie
 • gospodarcze, społeczne, życie prywatne / życie codzienne
 • atmosfera, inteligencja, inżynierowie, konspiracja, opieka, Polacy, pomoc, przedsiębiorcy, rzemieślnicy, Ukraińcy, wokół autora, życie codzienne, życie prywatne
 • Cz. 3 filmu