Imię: Gertruda Nazwisko: Rosenberg

 • NIE
 • Kobieta
 • Gertruda
 • Rosenberg
 • Osterman
 • Katarzyna Ostrowska, Zofia Wolanowska
 • 1922-06-17
 • Kossów
 • Tak
 • Spoza Warszawy
 • Lwów, ul. Chmielowskiego 3
 • Warszawa
 • Żyd
 • dobry
 • średnie
 • na powierzchni
 • pieniądze
 • Gertruda Rosenberg, z d. Osterman, córka Netanela i Reginy z d. Stettner. Była jedynaczką Mieszkali we Lwowie, ojciec był adwokatem. Przed wojną Gertruda skończyła szkołę średnią. Gdy wybuchła wojna rosyjsko-niemiecka, ojciec został zabrany przez Niemców i zginął. Regina z matką znalazła się we lwowskim getcie. Wraz z narzeczonym i jego bratem Regina uciekła do Kosowa na aryjskich papierach, ale zostali rozpoznani. Przeszli przez granicę do Rumunii, gdzie ich złapano i deportowano na tereny polskie - do Kut. Stamtąd wysłano ich do Kołomyi, gdzie czekał już pociąg do Bełżca. Gertruda wyskoczyła z tego pociągu, wróciła do matki do Lwowa. Znów uciekła, tym razem do Warszawy, na innych aryjskich papierach. Od razu na dworcu agenci zabrali ja na Pawiak, ale się wybroniła, że nie jest Żydówką. Znalazła pracę u polskiej rodziny jako pokojówka, potem była nianią do dzieci. Współpracowała z polskim podziemiem. Po powstaniu wywieziona do Puszkowa i do Niemiec do pracy. Stamtąd wyjechała do Anglii, gdzie skończyła szkołę pielęgniarską, następnie do Kanady. W Kanadzie skończyła studia socjologiczne i psychologiczne, została psychologiem.

 • powstanie warszawskie, wysiedlenie
 • mieszkaniowe, pomoc, praca, życie prywatne/życie codzienne
 • praca, z papierami aryjskimi
 • s. 116