Imię: Hipolit Nazwisko: Ropelewski

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Hipolit
 • Ropelewski
 • Tak
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Oboźna
 • Młociny
 • Polak
 • Syn Aleksandra i Anieli Ropelewskich. Ślusarz. Żonaty, jeden syn. Od końca 1941 r. pracował jako frezer w fabryce *Avia*, produkującej części do samolotów. Od połowy 1942 r. do fabryki zaczęli być przyprowadzani do pracy Żydzi z getta. W tej grupie był Stanisław Sokoł, członek ŻOB-u, który poprosił Ropelewskiego o pomoc w zakupie broni. Po trzech miesiącach, dzięki pomocy Jastrzębskiego, członka PPR-u, Hipolit dostarczył Sokołowi browninga. W początkach 1943 r. poszedł, też na prośbę Sokoła do getta zobaczyć dziesięciomiesięczną dziewczynkę, o ratunek której prosił go Sokoł. Dziewczynkę, zawiniętą w jesionkę, przerzucono mu przez mur na Bonifraterskiej w lutym !943 r.

 • działania Polaków, pomoc, praca
 • dzieci, inna pomoc