Imię: Witold Nazwisko: Rogala

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Witold
 • Rogala
 • 1914-10-14
 • Warszawa
 • Tak
 • Z Warszawy
 • WSM, Żoliborz
 • Krasińskiego 18, IV Kolonia WSM
 • ul. Stołeczna 14 (obecnie Popiełuszki 14), XIII Kolonia WSM
 • Polak
 • na powierzchni
 • inne zagrożenie
 • Młody działacz Zarządu WSM, w czasie okupacji pomaga Żydom, między innymi zapewnia kryjówkę Idalii Jurzdyckiej, jej siostrze i córce, Danucie Dąbrowskiej (Jakobie Bildsztejn), po ich ucieczce z warszawskiego getta. Przez pewien czas mieszkają w niewielkim mieszkaniu, które znalazł im W. Rogala.

 • w getcie
 • administracyjne, działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, gospodarze, inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, Medal Sprawiedliwych, pomoc długotrwała, pomoc jednorazowa, pomoc lokalowa, pomoc rzeczowa, z papierami aryjskimi, znajomi
 • Witold Rogala, syn Stefana Rogali, działacza PPS. W latach międzywojennych działa w Kole Młodzieży TUR i w harcerstwie. Pracuje w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej; mieszka z żoną Marianną i synem Krzysztofem na IV kolonii WSM. W kwietniu 1943 dają schronienie 5-letniej Marcie Elbinger (Brzezińskiej). Sąsiadom mówią, że jest ona dzieckiem Konstantego Jagiełły, brata Marianny, działacza konspiracyjnego, uwięzionego w KL Auschwitz. Dziewczynka po wojnie wyjeżdża do Izraela. Po wojnie Witold Rogala zostaje dyrektorem Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, jest posłem na Sejm, działa w Zarządzie WSM. Umiera 13.07.1967 w Warszawie. Odznaczony pośmiertnie tytułem Sprawiedliwego (razem z żoną).

 • Str. 2