Imię: Nieznane Nazwisko: Ringelblum

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Ringelblum
  • historyk, działacz społeczny,

  • działacze
  • Bryskier, Henryk, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [208]