Imię: Paja Nazwisko: Rabinowicz

  • TAK
  • Kobieta
  • Paja
  • Rabinowicz
  • Współwłaścicielka nieruchomości 7205.

  • Postępowanie spadkowe. Identyczne ogłoszenie ukazało się w Monitorze Polskim z dnia 10-08-1946, nr 74.

  • Oficjalny dziennik urzędowy Rzeczpospolitej Polskiej wydawany przez premiera Rzeczpospolitej od 1918 r. (z przerwą od 1940 do 1945). W Monitorze Polskim publikowano akty prawne i orzeczenia sądowe. Publikacje w nim zawarte nie są źródłem praw. Po wojnie w Monitorze ogłaszano m. in. sprawy spadkowe i uznanie za zmarłego.
    Redakcja, Administracja i Ekspedycja: Łódź, Piotrkowska 133.

  • 2