Imię: nieznane [ciotka Ireny Płużyckie] Nazwisko: nieznane

 • NIE
 • Kobieta
 • nieznane [ciotka Ireny Płużyckie]
 • nieznane
 • Tak
 • Z Warszawy
 • Wola
 • Towarowa 25
 • Polak
 • W maju 1943 r. dała schronienie Dorze Gołomb, która uciekła z getta. Mieszkały razem do powstania warszawskiego. 31 lipca 1944 r. uciekły razem do Ożarowa, gdzie doczekały wyzwolenia.

 • powstanie w getcie, powstanie warszawskie
 • działania Polaków, pomoc
 • inna pomoc, pomoc lokalowa