Imię: Sara [sekretarz poddzielnicy PPR] Nazwisko: nieznane

  • TAK
  • Kobieta
  • Sara [sekretarz poddzielnicy PPR]
  • nieznane
  • Żyd
  • 18.04.1943 r. spotkała się w lokalu konspiracyjnym na Franciszkańskiej z Bronisławem Jaworskim.

  • konspiracja