Imię: Nieznane [siostry Sercanki] Nazwisko:

 • NIE
 • Kobieta
 • Nieznane [siostry Sercanki]
 • Z Warszawy
 • Stare Miasto
 • Kilińskiego 3
 • Polak
 • na powierzchni
 • Prowadzą sierociniec. Wiosną 1943 przyjmują Danutę Dąbrowską (Jakobę Bildsztejn). W sierocińcu jest kilka innych dziewczynek żydowskich, siostry o tym nie wspominają. Po powstaniu warszawskim siostry trafiają z całym sierocińcem na roboty do Niemiec.

 • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, dzieci, gospodarze, inna pomoc, klasztor/kościół, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc lokalowa, z papierami aryjskimi
 • Str. 2 – 3