Imię: Nieznane [polski policjant] Nazwisko:

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Nieznane [polski policjant]
 • Brak informacji
 • Z Warszawy
 • brak infromacji
 • Polak
 • inna
 • inne zagrożenie
 • Polski policjant, znajomy ojca Heli Cukierman/Goldszwarc. Przypadkowo spotkany na ulicy. Zaoferował Moishe i Heli krujówkę wyłudzając przy tym pieniądze. Później zmuszał ojca Heli i jej stryja Jakuba do wyczerpującej i upokarzającej pracy. Uciekli od niego.

 • powstanie warszawskie
 • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc
 • atmosfera, gospodarze, inna pomoc, pomoc indywidualna , znajomi