Imię: Alfons Nazwisko: Nieznane [nazwisko nieczytelne]

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Alfons
 • Nieznane [nazwisko nieczytelne]
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Polak
 • na powierzchni
 • szantaż/szmalcowanie zakończone na posterunku
 • Szmalcownik. Obserwuje Janinę Drutowską w tramwaju, idzie za nią, woła policjanta. Szantażują ją, Janina nie ma pieniędzy, prowadzą ją na komisariat na Szpitalnej.

 • działania Polaków, kolaboracja, szantaż, szmalcownictwo, życie prywatne/życie codzienne
 • antysemityzm, atmosfera, policja polska, szantażysta/szmalcownik
 • Str. 3