Imię: Karol Nazwisko: Misiewicz

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Karol
  • Misiewicz
  • jeden z kierowników szopu szczotkarzy, przychylnie ustosunkowywał się do PPR w szopie, utrzymywał dla nich kontakty ze stroną aryjską

  • Polacy
  • Frydman - Mirski, Bronisław, relacja 30-5006