Imię: Leon Nazwisko: Michelson

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Leon
  • Michelson
  • Michelson zastanawiał się, czy Żydzi warszawscy podzielą los mieszkańców Chełmna (wiedział od grabarzy, że wszyscy zginęli). Trafił do Treblinki podczas selekcji na Miłej.

  • inteligencja
  • 21, 89