Imię: Szoszana Nazwisko: Malina

 • NIE
 • Szoszana
 • Malina
 • Saksznajder
 • Janina Wiśniewska, Janina Bodek, Jasia
 • 1927-04-15
 • Tak
 • Z Warszawy
 • Warszawa, getto, Gniewoszów, Saska Kępa, Wrocław, Izrael
 • Żyd
 • dobry
 • inna, na powierzchni, strych
 • pieniądze, towary
 • inne zagrożenie, na ulicy, rozpoznanie
 • Córka Beli z domu Fredhajm i Hersza Saksznajderów; ma sześcioro rodzeństwa. Ojciec jest kupcem. Do 1941 są w getcie, uciekają do Gniewoszowa. Matka z siostrą wracają do getta, ojciec zostaje wywieziony. Szoszana pracuje w polu, chłopi odsyłają ją, nie ma dokumentów; policjantom tłumaczy, że jest chrześcijanką. W 1943 wraca do Warszawy. Pomagają jej znajomi Żydzi; zaczyna handlować, sypia na ławkach przed Dworcem Głównym. Kontaktuje się z Żydami w Hotelu Polskim. Poznaje grupę „papierosiarzy” z placu Trzech Krzyży, trzyma się z nimi, handluje bimbrem. W 1944 pracuje jako służąca na Saskiej Kępie; w czasie powstania wyjeżdża z rodziną gospodyni do Grójca. Pracuje w polu, zapłatę oddaje swojej chlebodawczyni. Wraca z nią do Warszawy i pracuje u niej przez pół roku po wyzwoleniu. W 1945 wyjeżdża do Wrocławia, wychodzi za mąż, ma dwie córki. W 1947 emigruje z rodziną do Izraela.

 • Hotel Polski, powstanie w getcie, powstanie warszawskie, wysiedlenie
 • str. 11