Imię: Maria Nazwisko: Heuchert

Córka Natalii Twardowskiej, z Łowicza. Mieszkała w Warszawie. W czasie okupacji, odwiedzając matkę, nosiła żywność d...

  • Z domu: Twardowska

Imię: Aneta Nazwisko: Helwig

Przyjaciółka Klejmanów. Jeździła do Podkowy Leśnej i płaciła za przechowywaną tam Zuzannę Klejman. Pomagał im także...

Imię: Leon Nazwisko: Hutoran

Znajomy rodziny Bergmanów z Poznania. Był w warszawskim getcie, i zorganizował wyjście z getta dla siebie i Bronka B...