Imię: Nieznane Nazwisko: Grupa Żydów

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Grupa Żydów
 • NN
 • NN
 • Brak informacji
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Złota 9
 • Żyd
 • piwnica, skrytka w mieszkaniu
 • inne zagrożenie, rozpoznanie, w mieszkaniu, zabójstwo
 • Na skutek wybuchu bomby osuwa się jedna ze ścian w podziemiach kina Palladium, gdzie kwateruje oddział Aliny Grelewskiej. Oczom akowców ukazuje się grupa Żydów, zamurowana w skrytce. Kilkanaście osób, przeważnie mężczyzn, było kilku wyrostków, a także jakiś rabin w białych pończochach. Wszyscy w okropnym stanie.” Żydzi są wynędzniali, mają jeszcze resztki konserw. Jeden z członków oddziału, niejaki „Ryszard”, chce rozstrzelać Żydów. Alina staje w ich obronie. Dzięki jej interwencji płk. Monter nie zgadza się, by krzywdzić Żydów, każe ich nakarmić i wypuścić.

 • powstanie warszawskie
 • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
 • antysemityzm, atmosfera, gospodarze, inna pomoc, konspiracja polska, kontakty z innymi Żydami, pomoc indywidualna , pomoc jednorazowa, pomoc lokalowa, pomoc od Żydów
 • Str. 35 – 36 (32 – 33)