Imię: Jerzy Nazwisko: Goldberg

  • NIE
  • Mężczyzna
  • Jerzy
  • Goldberg
  • Nie
  • Żyd
  • Po stronie aryjskiej pomagała mu Józefa Kwiatkowska. Został aresztowany przez Gestapo, zabrany na Szucha. Już nie wrócił.

  • pomoc, śmierć
  • gestapo/żandarmeria