Imię: Ruth Nazwisko: Gelbart

Pochodziła z Bydgoszczy. W getcie warszawskim była z siostrą Dorotą i rodzicami. Obie z siostrą pracowały w fabryce...

Imię: Rywa Nazwisko: Gutenbaum

Nauczycielka rysunku i robót ręcznych. Żona Aarona Gutenbauma, również nauczyciela. Oboje pracowali w Zgromadzenia K...

  • Z domu: Potrzebnicka