Imię: Marta Nazwisko: Frankowska

 • NIE
 • Kobieta
 • Marta
 • Frankowska
 • Z Warszawy
 • Warszawa ul. nieznana
 • Polak
 • wyższe
 • Przed wojną była dyrektorką gimnazjum im. Królowej Jadwigi. W 1942 r. dała aryjskie dokumenty swojej dawnej wychowanicy, Irenie Łukasiewicz-Piszczek.

 • wysiedlenie
 • działania Polaków
 • dzieci, inna pomoc, znajomi