Imię: Stefan Nazwisko: Ferber

  • NIE
  • Mężczyzna
  • Stefan
  • Ferber
  • Tak
  • Spoza Warszawy
  • Żyd
  • Pochodził ze Lwowa. Kuzyn Reginy Rosenberg z d. Stettner. Przyjechał do Warszawy razem z córką Reginy, Gertrudą, i swoją matką Reginą.

  • pomoc
  • dzieci, inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, z papierami aryjskimi