Imię: Anna Melita Nazwisko: Feliks

  • TAK
  • Kobieta
  • Anna Melita
  • Feliks
  • Miała szop tekstylny na Nowolipiu 80, była kochanką wysoko postawionego Niemca, wyciągała ludzi z Umschlagu

  • Niemcy
  • Frydman - Mirski, Bronisław; relacja 30-5006