Imię: Jerzy Nazwisko: Doński

  • NIE
  • Mężczyzna
  • Jerzy
  • Doński
  • Nie
  • Żyd
  • Po stronie aryjskiej pomagała mu Józefa Kwiatkowska. Rozstrzelany na Pawiaku.

  • działania Niemców, pomoc, śmierć